ภูชี้ฟ้าล็อจ รีสอร์ท

3 หมู่ 19 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

โทร 084-943-1960

ไลน์ ID 0849431960

เฟสบุ๊ค ภูชี้ฟ้า ล็อจ